9:38 AM, 23/10/2015

Bán tiếp phần vốn nhà nước tại TCTy Xây dựng Nông nghiệp VN

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bán hết phần vốn Nhà nước đang nắm giữ tại Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần cho các cổ đông chiến lược.

Việc bán cổ phần cho cổ đông chiến lược theo quy định hiện hành, thực hiện trong quý IV năm 2015.

Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ và chính thức chuyển thành công ty cổ phần từ ngày 27/1/2015.

Theo Phương án cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bán hết 100% vốn nhà nước tại Tổng công ty này. Tuy nhiên, do không bán hết số cổ phần chào bán nên hiện nay Nhà nước còn nắm giữ 33,74% vốn điều lệ.

Chí Kiên

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản