5:44 PM, 23/01/2014

Bảo đảm đủ vốn hoàn thành các dự án thủy lợi tỉnh An Giang

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc kéo dài thời hạn thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 và 2013 của các dự án thủy lợi tỉnh An Giang.

Theo đó, để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm có đủ vốn hoàn thành các dự án thủy lợi theo tiến độ đề ra, Phó Thủ tướng đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh An Giang về việc kéo dài thời hạn thực hiện và thanh toán đến ngày 30/6/2014 đối với số vốn trái phiếu Chính phủ lĩnh vực thủy lợi chưa giải ngân hết thuộc kế hoạch năm 2012 và 2013 của tỉnh An Giang.

Sau khi đã bố trí đủ vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án thủy lợi theo tổng mức đầu tư được duyệt, UBND tỉnh An Giang làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, điều chuyển số vốn được kéo dài không sử dụng hết để bổ sung vốn cho Dự án kênh Bảy xã (giai đoạn 2).

Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tập trung chỉ đạo chủ đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện và giải ngân số vốn đã được kéo dài thời hạn thực hiện nêu trên. Đến ngày 30/6/2014, số vốn không giải ngân hết sẽ bị thu hồi về ngân sách Trung ương.

UBND tỉnh An Giang chịu trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung vốn cho Dự án kênh Bảy xã (giai đoạn 2) như đã cam kết, bảo đảm hoàn thành công trình theo tiến độ đề ra.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản