3:30 PM, 03/03/2014

Cơ chế tài chính DA đổi mới sáng tạo hướng tới người có thu nhập thấp

Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý về cơ chế tài chính áp dụng đối với Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người có thu nhập thấp" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) như đề nghị của Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Ngân hàng thương mại được chọn để thỏa thuận và ký kết Hiệp định vay phụ cho việc triển khai hợp phần tín dụng của dự án.

3 lĩnh vực ưu tiên được Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người có thu nhập thấp" hỗ trợ, gồm: Y dược cổ truyền; công nghệ thông tin và truyền thông; nông nghiệp, thủy sản.

Dự án cũng sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông qua việc triển khai Dự án, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam sẽ có điều kiện nâng cấp và đổi mới công nghệ nhằm tăng cường năng lực, nâng cấp và ứng dụng các công nghệ đổi mới; các cơ quan có liên quan của Chính phủ chịu trách nhiệm hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ và chính sách phát triển khoa học công nghệ được tăng cường năng lực trong việc xây dựng chương trình/dự án, điều phối chính sách, giám sát, đánh giá các chương trình/dự án đổi mới công nghệ. 

Phan Hiển

 

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản