3:00 PM, 25/06/2014

Đà Nẵng cần phát triển mạnh ngành dịch vụ du lịch

(Chinhphu.vn) - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, thành phố Đà Nẵng cần phát triển mạnh ngành dịch vụ du lịch có giá trị gia tăng cao và công nghệ cao, hình thành trung tâm du lịch dịch vụ ven biển lớn tầm cỡ quốc gia và khu vực.

Một góc thành phố Đà Nẵng

6 tháng đầu năm 2014, có gần 1,8 triệu lượt du khách đến Đà Nẵng, tăng 15,7% so với cùng kỳ và gần 50% kế hoạch năm 2014, trong đó khách quốc tế đạt 51,2% kế hoạch; so với cùng kỳ năm 2013 tổng sản phẩm xã hội (GDP) tăng 9,2%, kim ngạch xuất khẩu đạt 543,5 triệu USD tăng 10,1%, kim ngạch nhập khẩu đạt 491,2 triệu USD tăng 6,5%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 5.671,28 tỷ đồng bằng 48,6 dự toán ngân sách năm.

Ở lĩnh vực khai thác thủy hải sản, tuy bị ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình trên Biển Đông nhưng ngư dân vẫn tiếp tục bám biển dưới sự hỗ trợ của Trung ương và địa phương, các hội nghề nghiệp. Tổng sản lượng khai thác 6 tháng đạt khá với gần 23.000 tấn, đạt 65,5% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ. 

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội và bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm phát triển; công tác giảm nghèo thực hiện tốt, an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Thành phố đã đề ra.

Đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ ứng dụng công nghệ cao; nghiên cứu và có chính sách cụ thể để phát triển công nghiệp phụ trợ; phát triển mạnh ngành dịch vụ du lịch có giá trị gia tăng cao và công nghệ cao, hình thành trung tâm du lịch dịch vụ ven biển lớn tầm cỡ quốc gia và khu vực.

Bên cạnh đó đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là công tác quản trị doanh nghiệp, tập trung đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục.

Thành phố Đà Nẵng cần quan tâm hơn nữa tới công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung giải quyết tốt những vấn đề xã hội bức xúc; quản lý trật tự đô thị, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống và phát triển con người phù hợp với văn minh đô thị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Phan Hiển

 

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản