6:06 PM, 30/07/2015

Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia lần thứ II

(Chinhphu.vn) - Ngày 30/7 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

* Phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia lần thứ II. Ảnh: VGP/Thành Chung

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I với mục tiêu “Giữ vững vị trí đầu tàu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tập trung lãnh đạo các lĩnh vực sản xuất-kinh doanh chính, hoàn thành vượt mức, về đích trước nhiều chỉ tiêu.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá năm 2010) ước đạt 2.225 nghìn tỉ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 2,4%/năm. Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn ước đạt 3.675 nghìn tỉ đồng, bằng 102,4% kế hoạch; tốc độ tăng bình quân đạt 10%/năm, tăng gấp 2,5 lần so với thực hiện 5 năm giai đoạn 2006-2010.

Toàn Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 880,3 nghìn tỉ đồng, bằng 104,5% kế hoạch. Tổng tài sản (dự kiến đến hết năm 2015) đạt 800.000 tỉ đồng, tăng 334.000 tỉ đồng so với thời điểm cuối năm 2010. Tổng vốn chủ sở hữu đạt 414.000 tỉ đồng, tăng 182.000 tỉ đồng so với thời điểm cuối năm 2010. Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân đạt 13%/năm...

Trong 5 năm qua, Tập đoàn đã ký 37 hợp đồng dầu khí mới và nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí với các công ty dầu khí quốc tế và các công ty dầu khí quốc gia của các nước trên thế giới; có 19 phát hiện dầu khí mới; gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 100% kế hoạch; đưa thêm 29 mỏ/công trình mới vào khai thác (ở trong nước có 20 mỏ/công trình, ở nước ngoài 9 mỏ/công trình).

Tổng sản lượng khai thác dầu khí tăng 10,5% so với thực hiện kế hoạch 2006-2010, trong đó, sản lượng dầu thô khai thác đạt 82,85 triệu tấn và sản lượng khí đạt 47,82 tỉ m3.

Trong 5 năm, Tập đoàn đã cung cấp 46,6 tỉ m3 khí khô cho các hộ tiêu thụ trong nước, tăng 29,4% so với thực hiện 5 năm 2006-2010. Hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm về tổng công suất của các nhà máy điện, đến năm 2015 đạt 4.208 MW.

Tổng sản lượng điện sản xuất 5 năm 2011-2015 ước đạt 80,84 tỉ kWh, bằng 101,2% kế hoạch, tốc độ tăng trung bình đạt 9,0%/năm, tăng gấp 3,1 lần so với thực hiện 5 năm 2006-2010.

Các sản phẩm xăng dầu, khí hóa lỏng (LPG) từ các nhà máy của Tập đoàn hằng năm đáp ứng trên 30% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu, LPG trong cả nước. Các nhà máy đạm Phú Mỹ, Cà Mau hằng năm đáp ứng trên 70% nhu cầu đạm cả nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia.

Hiện tại, Tập đoàn đang thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp. Theo đó, đã thực hiện cổ phần hóa được 19/21 đơn vị. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học-công nghệ và quản lý, quản trị doanh nghiệp được coi là 3 giải pháp đột phá chiến lược quan trọng đã được Tập đoàn thực hiện khá thành công.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia lần thứ II. Ảnh: VGP/Thành Chung

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, lãnh đạo PVN phát triển bền vững, đồng bộ, mạnh về nhân lực, tài chính và khoa học-công nghệ, sức cạnh tranh cao, chủ động hội nhập quốc tế, là đơn vị nòng cốt, chủ lực của ngành dầu khí…

Đối với lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản và tìm kiếm thăm dò dầu khí ở trong nước, nhất là ở những vùng nước sâu, xa bờ, gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển nhằm bổ sung và gia tăng trữ lượng dầu khí làm cơ sở cho sự phát triển bền vững, lâu dài của Tập đoàn; đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài trên nguyên tắc hiệu quả kinh tế...

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị nhiệm kỳ tới Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 41 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2035, với trọng tâm là tìm kiếm thăm dò, khai thác vận chuyển, chế biến, phân phối dịch vụ xuất nhập khẩu, trong đó tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí là lĩnh vực cốt lõi cần được quan tâm chú trọng, tăng cường đầu tư phát triển không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thiện Điều lệ quy chế hoạt động của Tập đoàn; chỉ đạo thực hiện có kết quả chương trình tái cơ cấu đã được phê duyệt. Đặc biệt, Tập đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Tập đoàn thành đơn vị vững mạnh toàn diện và có hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phó Thủ tướng nêu rõ: “Tập đoàn cần quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đi đôi với việc bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần quan trọng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia. Chú trọng chăm lo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên vừa hồng, vừa chuyên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý và sản xuất kinh doanh”.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn tăng cường công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng; Chỉ thị số 3 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thành Chung

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản