3:00 PM, 10/07/2014

Đồng Tháp cần chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý, tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, trong đó chú trọng tái cơ cấu đầu tư công và phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, bền vững; theo đó cần tập trung chỉ đạo rà soát, tính toán phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp (lúa gạo, thủy sản, trái cây) và dịch vụ du lịch…

Ảnh minh họa

Năm 2013, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh Đồng Tháp đạt 8,6%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp tăng 4,18%, công nghiệp - xây dựng tăng 8,81%, thương mại - dịch vụ tăng 12,92%; thu nhập bình quân đầu người đạt 27,6 triệu đồng, tăng 8,86% so với năm 2012. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,53%; giải quyết việc làm mới cho hơn 3,2 vạn lao động; công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân có bước chuyển biến tích cực.

6 tháng đầu năm 2014, tỉnh Đồng Tháp đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu phát triển trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng…, một số chỉ tiêu đạt cao hơn so với mặt bằng chung của vùng và cả nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục chuyển biến tích cực.

Tỉnh đã sớm hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các xã nông thôn mới và tổ chức triển khai sâu rộng, có hiệu quả, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực; việc xây dựng nông thôn mới đã gắn với việc giảm nghèo, tạo việc làm ổn định cho người dân; từng bước thực hiện xã hội hóa đầu tư các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, cầu, đường giao thông nông thôn, công trình văn hóa.. với tổng số vốn đã huy động đạt trên 66.905 tỷ đồng; hiện đã có 16 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo quyết liệt và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; theo đó, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Chương trình, phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên, là tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương cần huy động mọi nguồn lực xã hội để thực hiện. Năm 2014, phấn đấu vượt chỉ tiêu về số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Phó Thủ tướng lưu ý, sản xuất nông nghiệp phải hướng đến ứng dụng công nghệ cao nhằm thay đổi tập quán sản xuất cá thể, nhỏ lẻ không gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ; triển khai thực hiện Đề án không cầu toàn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm nhưng phải bảo đảm tính hiệu quả; quy hoạch nông nghiệp gắn với thị trường sản phẩm, lựa chọn phát triển sản phẩm nông nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường, kết hợp với tái cơ cấu trên địa bàn tỉnh, khu vực, vùng và cả nước.

Tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết giữa nông dân với nông dân, nông dân với hợp tác xã, với doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò quyết định trong việc tìm đầu ra, đặt hàng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm sản xuất ổn định, bền vững.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản