4:00 PM, 07/02/2014

Lai Châu cần chú trọng giảm nghèo bền vững

(Chinhphu.vn) -  Tỉnh Lai Châu cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp công tác xóa đói giảm nghèo, nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững.

Lai Châu cần chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xóa đói giảm nghèo - Ảnh minh họa

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ về y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội; chính sách an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy lùi tai nạn giao thông.

 Bên cạnh đó, tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về đất đai để phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản nhanh và bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa, có sức cạnh tranh; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao hiệu quả và giá trị các sản phẩm nông nghiệp; chỉ đạo rà soát quy hoạch phát triển rừng kinh tế. Tập trung vào phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mà tỉnh có lợi thế.

Đồng thời, tỉnh Lai Châu cần làm tốt công tác cải cách hành chính, có cơ chế chính sách thông thoáng thu hút các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư vào tỉnh; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt về giao thông; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động; chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Kinh tế - xã hội Lai Châu năm 2013 và sau 10 năm xây dựng đã có bước phát triển tương đối toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13%/năm, năm 2013 đạt 14,1%; tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tổ chức thực hiện, đã triển khai mô hình sản xuất cơ bản đảm bảo được an ninh lương thực, bước đầu hình thành một số vùng sản xuất lúa, ngô tập trung và phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ có bước phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, năm 2013 còn 27,22%.

Hoàng Diên

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản