4:40 PM, 10/04/2014

Tăng cường liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - UBND các tỉnh chỉ đạo các địa phương nhân rộng mô hình sản xuất mới, liên kết giữa nông dân với nông dân, doanh nghiệp với nông dân, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản. Xây dựng và nhân rộng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích.

Ảnh minh họa

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Thông báo 145/TB-VPCP về sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, UBND các tỉnh cần xác định rõ mục tiêu là xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giầu bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng thời tiếp tục rà soát để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cấp xã, cấp huyện, thực hiện quản lý theo quy hoạch, trong đó đặc biệt ưu tiên gắn quy hoạch cơ sở hạ tầng với quy hoạch sản xuất hàng hóa tập trung theo từng địa bàn xã, huyện, tỉnh, trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Bên cạnh đó tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó cần ưu tiên nguồn lực đầu tư các dự án phục vụ sản xuất, dân sinh; các công trình hạ tầng khác thực hiện dần từng bước. Cân đối bố trí tăng nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư trực tiếp cho Chương trình; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án khác trên địa bàn xã với Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện, ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện cơ chế, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác trên địa bàn với nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn việc quản lý, thanh quyết toán nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn xã; hướng dẫn bố trí ngân sách địa phương thực hiện quy hoạch nông thôn mới (ngoài số vốn ngân sách trung ương hỗ trợ bình quân như hiện nay), trong đó lưu ý đối với những địa phương thật sự có khó khăn để đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ.

Tính đến cuối năm 2013, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bình quân khu vực Đông Nam Bộ đạt 9,72 tiêu chí nông thôn mới, vùng duyên hải Nam Trung Bộ đạt 7,75 tiêu chí, khu vực Tây Nguyên đạt 7,5 tiêu chí.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai ở 1.896 xã của 19 tỉnh thuộc 3 khu vực nói trên dựa vào tiềm năng là phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông-lâm-ngư nghiệp giá trị cao, đa dạng, phong phú; thế mạnh về phát triển du lịch qua cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Sau 3 năm thực hiện, các tỉnh đã triển khai được 4.760 mô hình sản xuất với tổng vốn hỗ trợ khoảng 3.490 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, một số địa phương đang từng bước xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản