2:41 PM, 08/10/2014

Tạo điều kiện cổ phần hóa doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty Cơ khí ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án bán nợ đối với Dự án Đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất xe ca xe buýt phục vụ giao thông công cộng, bảo đảm có hiệu quả để tạo điều kiện cho Công ty thực hiện cổ phần hóa theo quy định.

Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải thẩm định tính hiệu quả của phương án bán nợ này.

Phó Thủ tướng lưu ý, trường hợp phương án bán nợ đối với Dự án vẫn không bảo đảm các điều kiện cổ phần hóa của Công ty, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, lựa chọn thực hiện phương án phù hợp để sắp xếp lại Công ty.

Trường hợp phương án bán nợ đối với Dự án đáp ứng được các điều kiện cổ phần hóa của Công ty, Phó Thủ tướng đồng ý Ngân hàng Phát triển Việt Nam bán nợ của Dự án "Đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất xe ca xe buýt phục vụ giao thông công cộng" do Công ty Cơ khí ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng làm chủ đầu tư cho Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp ngay mà không thực hiện các biện pháp giãn nợ, khoanh nợ. Giá bán được xác định theo nguyên tắc của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý xóa nợ đối với phần chênh lệch giữa dư nợ vay và số tiền thu được sau khi bán nợ. Bộ Tài chính hướng dẫn Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện việc xóa nợ theo quy định.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản