10:33 AM, 07/01/2015

Thay đổi thành viên BCĐ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp vừa ký Quyết định phân công ông Nguyễn Trọng Dũng, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp làm Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Được biết, ông Nguyễn Trọng Dũng được phân công làm Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thay cho ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2015.

Theo Quyết định 2092/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng chương trình, kế hoạch đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trong phạm vi cả nước; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức nghiên cứu các mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách phục vụ cho việc đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; theo dõi việc thí điểm chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp...

Phương Nhi

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản