4:14 PM, 21/01/2016

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn về chế độ đối với người nghỉ hưu

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về giải quyết truy lĩnh cho những người nghỉ hưu sau 31/12/2014.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ nhận được chất vấn của Đại biểu Quốc hội Lê Đình Khanh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương: "Đề nghị Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa Nghị định 09 và Thông tư 05, giải quyết cho truy lĩnh cho những người nghỉ hưu sau 31/12/2014. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp xác định trách nhiệm của mình trong việc tham gia tham mưu ban hành văn bản, giám sát văn bản không đúng với Nghị quyết của Quốc hội. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và hai Bộ trưởng cho biết đề nghị đó có thực hiện được không?".

Trả lời chất vấn trên, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ luôn quan tâm, ưu tiên cân đối ngân sách, ban hành và báo cáo các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội nói chung, chế độ đối với người nghỉ hưu nói riêng.

Ngày 10/11/2014, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 78/2014/QH13, trong đó tại khoản 6 Điều 2 giao Chính phủ: Thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống). Thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015”.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, trong đó quy định: “Từ ngày 01/01/2015, tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này”.

Nghị định số 09/2015/NĐ-CP được xây dựng, thẩm định và ban hành theo đúng quy định của pháp luật; nội dung nêu trên của Nghị định đảm bảo phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội.

Ngày 11/11/2015, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 99/2015/QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, trong đó tại điểm d Khoản 1 Điều 2 quy định: “Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/4/2016, tiếp tục thực hiện điều chỉnh đối với các đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội. Từ ngày 01/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…; riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015”.

Như vậy, lương hưu của những người nghỉ hưu từ ngày 01/01/2015 sẽ được điều chỉnh tăng theo Nghị quyết của Quốc hội. Hiện tại, Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan xây dựng Nghị định để hướng dẫn thực hiện nội dung trên, trong đó có lương hưu đối với những người nghỉ hưu từ ngày 01/01/2015.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản