3:58 PM, 13/11/2015

Tiếp tục giải quyết chế độ với Chủ nhiệm HTX từ 1/7/1997 trở về trước

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý kéo dài thời gian thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước quy định tại Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/1/2013 đến hết ngày 31/12/2016 và giữ nguyên phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Quyết định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ đôn đốc các địa phương hoàn thành việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước đúng thời hạn.

Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong Quý I/2017.

Ngày 29/1/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 250/QĐ-TTg về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.

Theo đó, đối tượng áp dụng là những người có thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có quy mô toàn xã từ ngày 1/7/1997 trở về trước đã từ trần trong thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã hoặc sau khi thôi làm Chủ nhiệm hợp tác xã chưa được giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội đối với thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã, trực tiếp làm ít nhất một trong các công việc: Giữ chức vụ, chức danh ở xã, phường, thị trấn theo quy định; thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc làm các công việc thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản