3:52 PM, 08/04/2015

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiếnchỉ đạo về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Danh mục Chương trình mục tiêu.

Ảnh minh họa

Về Chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, dự kiến nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 báo cáo Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan khẩn trương xây dựng các dự án thành phần cụ thể của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, báo cáo Chính phủ xem xét thêm về mức vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Về Danh mục Chương trình mục tiêu, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ liên quan khẩn trương xây dựng tiêu chí làm căn cứ xác định Chương trình mục tiêu.

Đồng thời thực hiện việc rà soát lại và xây dựng Danh mục theo hướng mỗi Bộ, ngành, lĩnh vực chỉ phê duyệt không quá 2 chương trình; đưa thêm một số chương trình mục tiêu vào Chương trình mục tiêu quốc gia (như Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo); giảm bớt chương trình, dự án giai đoạn trước tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 (như Chương trình mục tiêu hỗ trợ hạ tầng cụm công nghiệp).

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu thêm về cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư 100% từ nguồn ngân sách trung ương đối với các dự án khởi công mới bảo đảm phù hợp với thực tế, báo cáo lại Thủ tướng xem xét, quyết định.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản