4:33 PM, 27/03/2014

Xây dựng Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đại học

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thành lập tổ công tác liên ngành để phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện nội dung Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với 4 trường đại học trực thộc Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước 30/4/2014 và phê duyệt trước ngày 30/5/2014.

Ảnh minh họa

4 trường trên gồm: Đại học Ngoại thương, Đại học Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh). Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập tại Thông báo 131/TB-VPCP.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, trong quá trình hoàn thiện Đề án này, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan liên quan cần rà soát lại để lựa chọn các nhiệm vụ giao cho các trường tự quyết định và chịu trách nhiệm một cách phù hợp, gắn với chuẩn kết quả thực hiện để phục vụ cho công tác kiểm tra, đánh giá và quản lý chặt chẽ theo hướng tiếp tục giao tự chủ thực hiện đối với các nhiệm vụ đã được giao và mở rộng hợp lý hoặc từng bước các nhiệm vụ có thể phân cấp.

Mức thu học phí gắn với tiêu chí đáp ứng điều kiện dạy và học

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cần quy định rõ những công việc được thu tiền dịch vụ và những công việc nào không được thu thêm tiền ngoài học phí. Phân biệt rõ việc thu lệ phí và việc thu tiền để thực hiện các dịch vụ đào tạo ngoài học phí để đáp ứng theo nhu cầu. Lệ phí cần thực hiện theo quy định chung của Nhà nước. Các chính sách thu của trường phải được công bố công khai, quản lý chặt chẽ, phục vụ đúng mục đích.

Về học phí, căn cứ vào các quy định hiện hành, thực tiễn chi phí và khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo để tính toán và đề ra được quy định về mức thu học phí đối với các đơn vị thí điểm theo từng nhóm ngành theo hướng có quy định cụ thể về khung học phí được phép thu đối với từng nhóm ngành hoặc gắn với tiêu chí đáp ứng điều kiện phục vụ dạy và học trong từng giai đoạn. Đối với các chương trình chất lượng cao được thu học phí tương xứng chi phí đào tạo theo yêu cầu và sự thỏa thuận giữa người học và cơ sở đào tạo.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Đề án cần làm rõ về cơ chế phân phối tài chính phù hợp trong các đơn vị; cơ chế phân phối cần chú trọng chính sách chi tiền thưởng, tiền hỗ trợ, khuyến khích, động viên nâng cao năng suất, chất lượng lao động, hạn chế mở rộng mức bình quân theo mức lương cơ bản đã được Nhà nước quy định, đồng thời, trong điều kiện cụ thể, có thể dành một phần thu để chi đầu tư xây dựng, phát triển nhà trường. Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất trong Đề án cơ chế tín dụng cho các trường thí điểm.

Về cơ chế cấp phát, Phó Thủ tướng yêu cầu cần lưu ý để có quy định phù hợp theo hướng hạn chế tối đa việc giao cho các trường thực hiện việc miễn, giảm các khoản thu đối với học sinh, sinh viên diện chính sách, đối tượng ưu tiên (Nhà nước cấp phát phần miễn, giảm để người học nộp cho trường). Bộ Tài chính đề xuất về việc thay đổi cơ chế cấp phát từ ngân sách để hỗ trợ cho các đối tượng người học.

Việc thực hiện thí điểm tự chủ hoạt động và tài chính (giai đoạn 2014-2017) ở một số trường đại học (gồm 4 trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo là Đại học Ngoại thương, Đại học Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) nhằm tìm hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển của giáo dục đại học dần thoát khỏi sự bao cấp của Nhà nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án thí điểm sau 7 năm thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, cơ chế hoạt động của các trường đại học công lập phải được thay đổi theo hướng Nhà nước trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đồng bộ cho các đơn vị công lập về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản