5:05 PM, 12/09/2014

Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 67/2010/NĐ-CP

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Phó Thủ tướng đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với Nghị định thay thế Nghị định số 67/2010/NĐ-CP. Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định và trình Chính phủ trong quý IV/2014.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản