Bổ sung 149 tỷ đồng mua hạt giống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa ký Quyết định bổ sung kinh phí bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia.

Xây dựng NTM: Không nóng vội chạy theo thành tích

(Chinhphu.vn) – Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các địa phương không nóng vội chạy theo thành tích; việc huy động đóng góp của người dân phải tùy thuộc vào khả năng, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng địa phương.

Triển khai Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia

(Chinhphu.vn) - Từ tháng 9-12/2014 sẽ xây dựng, triển khai Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia và các hệ thống thành phần để kết nối và triển khai thực hiện Giai đoạn 2 Quyết định 48/2011/QĐ-TTg.

Kiểm tra thông tin túng quẫn vì đóng góp xây dựng NTM

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình khẩn trương kiểm tra thông tin đăng trên báo Tiền phong qua bài viết "Đóng góp xây dựng nông thôn mới: Hộ nghèo rơi nước mắt".

10 thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá vừa ký Quyết định về thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Lập BCĐ Trung ương đề xuất sửa đổi chính sách giảm nghèo

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo theo hướng bền vững (Ban Chỉ đạo).

Trà Vinh cần phát triển mạnh nuôi trồng thủy hải sản

(Chinhphu.vn) - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, tỉnh Trà Vinh cần khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh, trước hết là phát triển mạnh kinh tế biển, nuôi trồng thủy hải sản gắn với tái cơ cấu nông nghiệp.

Cần Thơ phấn đấu dẫn đầu về xây dựng nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị thành phố Cần Thơ cần chỉ đạo quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2015 trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.

Gia hạn thanh toán vốn trái phiếu Dự án đền bù di dân tái định cư thủy lợi Tà Pao

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đến hết ngày 31/12/2014 đối với số vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 chưa giải ngân hết của Dự án hợp phần đền bù di dân tái định cư thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận.

Tiếp tục sắp xếp, đổi mới hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.