Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 67/2010/NĐ-CP

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Hòa Bình xây dựng nông thôn mới theo hướng kiên trì, lâu dài

(Chinhphu.vn) – Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

Sớm hoàn thiện tiêu chí xác định thanh niên xung phong địa phương

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc quy định tiêu chí xác định thanh niên xung phong địa phương, cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

Điều chuyển vốn cho Dự án nâng cấp Quốc lộ 4A tỉnh Lạng Sơn

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý điều chuyển số vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn km0-km33 và Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4A đoạn km16-km66 để bổ sung cho Dự án nâng cấp Quốc lộ 4A đoạn km29-km40, tỉnh Lạng Sơn.

Đốc ban hành Quy chế quản lý nợ của doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu 12 Bộ, 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo 30 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước trực thuộc khẩn trương ban hành Quy chế quản lý nợ của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 206/2013/NĐ-CP, hoàn thành và tổng hợp gửi Bộ Tài chính trong tháng 10/2014 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện Chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 1/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Khánh Hòa cần chú trọng phát huy tiềm năng của địa phương

(Chinhphu.vn) -  Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỉnh Khánh Hòa phải chú trọng khai thác phát huy được tiềm năng của địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh kết hợp với bảo vệ môi trường để phát triển nhanh, bền vững.

Hoàn thiện quy định về đổi mới khu vực sự nghiệp công

(Chinhphu.vn) - Tại Thông báo 350/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về dịch vụ sự nghiệp công và cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công.

Bổ sung danh mục dự án ODA sử dụng vốn đối ứng trái phiếu Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý bổ sung Dự án đường tỉnh 835B vào danh mục các dự án ODA sử dụng vốn đối ứng nguồn trái phiếu Chính phủ kế hoạch 2014 và điều chuyển 20 tỷ đồng vốn đối ứng từ Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Tân An, tỉnh Long An sang Dự án đường tỉnh 835B.

Hoàn thiện điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với một số kiến nghị của Bộ Tài chính về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.