10:54 AM, 02/04/2016

2 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Cần Thơ và UBND tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm công bố theo quy định và khen thưởng theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Phong Điền, đến nay, huyện có 5/6 xã (đạt tỷ lệ 83,3%) đã được UBND thành phố Cần Thơ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

Huyện đã tập trung phát triển các vùng chuyên canh cây ăn trái, trong đó, phát triển những loại cây ăn trái tiêu thụ tốt trên thị trường như dâu Hạ Châu, vú sữa, sầu riêng, nhãn ido, chanh không hạt; hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung như vùng vú sữa Giai Xuân (300 ha), dâu Hạ Châu xã Nhơn Ái (350 ha), nhãn Trường Long, Nhơn Nghĩa (300 ha), hoa kiểng Tân Thới (hơn 200.000 chậu/năm), lúa chất lượng cao Trường Long,...

Thu nhập bình quân của huyện Phong Điền năm 2015 đã đạt 34,7 triệu đồng/người/năm (tăng 14,2 triệu đồng so với năm 2011), khu vực nông thôn đạt 33,6 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,36% (năm 2011 là 6,02%).

Với thị xã Điện Bàn, toàn thị xã có 10/13 xã (đạt tỷ lệ 77%) đã được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thị xã đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ, chỉnh trang đồng ruộng, dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng nhất là về một số cây trồng chuyên canh, chăn nuôi, phát triển trang trại, tăng cường liên kết hộ...

Nhờ đó tính đến cuối năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của 13 xã đạt bình quân 26,6 triệu đồng/người/năm (tăng 11,36 triệu đồng so với năm 2010), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,63% (năm 2010 là 9,7%), thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nghèo của tỉnh Quảng Nam năm 2015 là khoảng 9%.

Hoàng Diên

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản