5:25 PM, 16/01/2015

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn Bảo Việt

BÀI PHÁT BIỂU CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH
Tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo Việt
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước;

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ;

Thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý,

Hôm nay, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Trước tiên, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, tôi gửi đến các đồng chí, quý vị đại biểu, khách quý và tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Tập đoàn Bảo Việt qua các thời kỳ lời chúc sức khỏe và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu,

Ngày 17/12/1964, Chính phủ ban hành Quyết định số 179/CP  thành lập Công ty Bảo hiểm Việt Nam, là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên và duy nhất hoạt động kinh doanh bảo hiểm, cung cấp bảo hiểm cho nền kinh tế xã hội nước ta trong suốt một thời gian dài từ năm 1965 đến năm 1994. Đây là giai đoạn nhiều khó khăn nhưng rất đáng tự hào, Bảo Việt đã từng bước lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế xã hội, góp phần giảm gánh nặng Ngân sách Nhà nước, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế và đời sống dân cư.

Thực hiện đường lối đổi mới, ngày 18/12/1993, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/CP về kinh doanh bảo hiểm, tạo khuôn khổ pháp lý đầu tiên cho việc hình thành thị trường bảo hiểm với sự tham gia của các thành phần kinh tế. Trong quá trình này, Bảo Việt  đã đóng góp vai trò trụ cột trong thị trường bảo hiểm, qua đó làm cơ sở quan trọng trong việc hình thành những văn bản pháp lý đầu tiên về bảo hiểm, đóng góp trực tiếp vào việc hình thành các yếu tố thị trường bảo hiểm, từ bảo hiểm gốc, tái bảo hiểm đến các hoạt động về tư vấn, đánh giá rủi ro và môi giới cho khách hàng qua việc thành lập các công ty bảo hiểm và tham gia thành lập Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Năm 1999, Luật Kinh doanh bảo hiểm ra đời, hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể với 61 doanh nghiệp bảo hiểm trong và ngoài nước, bao gồm cả bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, môi giới bảo hiểm và tái bảo hiểm. Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường năm 2014 đạt trên 52.000 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2013. Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2014 đạt trên 131.000 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm 2013. Bồi thường và trả tiền bảo hiểm năm 2014 khoảng 18.500 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm 2013. Tập đoàn Bảo Việt với vốn điều lệ trên 6.800 tỷ đồng, tiềm lực tài chính mạnh, hệ thống các Tổng Công ty và các doanh nghiệp trực thuộc phủ rộng tại khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, đã có đóng góp rất lớn về doanh thu, thị phần đầu tư và thành công chung của thị trường bảo hiểm Việt Nam. 

Ghi nhận những kết quả đã đạt được và những đóng góp đối với sự phát triển của thị trường bảo hiểm - tài chính Việt Nam và kinh tế - xã hội của đất nước, Tập đoàn Bảo Việt đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, trong buổi Lễ kỷ niệm ngày hôm nay, Tập đoàn Bảo Việt vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, kết quả và đóng góp mà các thế hệ các cán bộ, nhân viên, người lao động Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được trong suốt 50 năm qua.

Thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu,

Ngày 15/02/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Thị trường Bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020, theo đó mục tiêu tổng quát là: “Phát triển thị trường bảo hiểm phù hợp với định hướng phát triển nền kinh tế - xã hội và tài chính quốc gia trong từng thời kỳ; bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tăng cường tính an toàn, bền vững và hiệu quả của thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân; góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế về kinh doanh bảo hiểm và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển với các quốc gia trong khu vực.”

Để thực hiện mục tiêu chiến lược đề ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mức độ cạnh tranh ngày càng cao; nắm bắt được các cơ hội phát triển, tiếp tục khẳng định thương hiệu, tôi đề nghị Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt thực hiện tốt các giải pháp đã nêu trong Chiến lược và thực hiện một số nội dung sau:

Một là, tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu, đã có thế mạnh và thương hiệu; tham gia tích cực vào các chương trình bảo hiểm phục vụ an sinh xã hội của Nhà nước như: Bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm thủy sản, bảo hiểm thiên tai,  bảo hiểm năng lượng nguyên tử...; đồng thời từng bước mở rộng thực hiện các sản phẩm bảo hiểm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của xã hội.

Hai là, từng bước nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế; nâng cao năng lực tài chính, năng lực kinh doanh và năng lực cạnh tranh; thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, quản trị rủi ro, minh bạch hóa thông tin; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với những vụ việc tiêu cực, gian lận phát sinh, đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động an toàn và hiệu quả.

Ba là, tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, rút bài học và khắc phục những tồn tại, yếu kém; kiện toàn tổ chức, cán bộ và mô hình hoạt động. Thực hiện đánh giá toàn diện, ban hành các quy định nhằm tăng cường quản lý và chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng công tác đào tạo, chính sách bồi dưỡng, thu hút nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao.

Bốn là, quan tâm đến hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng công nghệ thông tin để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng, đồng thời đáp ứng yêu cầu hoạt động quản lý, giám sát.

Tôi tin tưởng rằng, với những truyền thống, thành tích và bài học trong 50 năm xây dựng và trưởng thành; Tập đoàn Bảo Việt sẽ đoàn kết, phát huy thế mạnh, vượt qua thách thức, tiếp tục vươn lên trở thành thương hiệu doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ tài chính ở trong nước, khu vực và quốc tế; tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường Tài chính - Bảo hiểm nói riêng và kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Nhân dịp năm mới, chúc toàn thể các đồng chí, các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cám ơn!Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản