9:48 AM, 24/11/2014

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ II, năm 2014

PHÁT BIỂU CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH

Tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang

Lần thứ II, năm 2014Kính thưa đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương,                

Kính thưa các đồng chí Lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, mẹ Việt Nam Anh hung,

Thưa đồng chí, đồng bào và toàn thể quý vị đại biểu,

Thực hiện Chỉ thị 35 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, các địa phương trong cả nước long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ II, năm 2014. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội rất quan trọng đối với đồng bào các dân tộc cả nước nói chung, Đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nói riêng.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí Lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang; các mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí, đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang và toàn thể các Quý vị đại biểu, đặc biệt là 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 40 vạn đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang đã về dự Đại hội.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Bác Hồ kính yêu của chúng ta rất quan tâm, chăm lo đến đồng bào các dân tộc thiếu số và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Bác dạy: "Nhờ sức đoàn kết tranh đấu chung của tất cả các dân tộc, nước Việt Nam ngày nay được độc lập, các dân tộc thiểu số được bình đẳng cùng dân tộc Việt Nam, tất cả đều như anh chị em trong một nhà, không có sự phân chia nòi giống, tiếng nói gì nữa. Trước kia các dân tộc để giành độc lập phải đoàn kết, bây giờ để giữ nền độc lập càng cần đoàn kết hơn nữa".

Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc, cùng với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức của đồng bào, kinh tế - xã hội cả nước nói chung, vùng dân tộc và khu vực miền núi nói riêng đã có những chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số đã được nâng lên rõ rệt; các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều kết quả to lớn; văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy; khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố; chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Tuyên Quang là tỉnh giàu truyền thống văn hóa và lịch sử cách mạng, là Thủ đô Khu giải phóng, nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi; là Thủ đô Kháng chiến trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nơi đây gắn liền với các sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc; ghi đậm những hình ảnh, những kỷ niệm sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng bào các dân tộc Tuyên Quang luôn sát cánh cùng đồng bào các dân tộc cả nước, đoàn kết một lòng, thủy chung, son sắt theo Đảng và Bác Hồ; cống hiến cả xương máu, sức lực, trí tuệ, của cải, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm, chăm lo phát triển mọi mặt về kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tập trung lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước; tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc phát huy nội lực, khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng. Vùng đồng bào dân tộc và miền núi đã có những thay đổi rõ rệt: 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% số xã được sử dụng điện lưới quốc gia với trên 95,93% số hộ được sử dụng điện. Công tác dạy và học tiếng DTTS được chú trọng; tỉnh đã có 07 trường phổ thông     dân tộc nội trú, 08 trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở, qua đó tạo điều kiện cho con em đồng bào dân tộc thiểu số được theo học đầy đủ ở các cấp học, bậc học. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 giảm gần 50% so với năm 2011 và đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu là người dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Trên 18.000 lao động là dân tộc thiểu số ở nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Công tác bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc được coi trọng và phát huy. Công tác cán bộ, nhất là cán bộ DTTS được chú trọng từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho đến bố trí, sử dụng. Đồng bào các DTTS đã tích cực tham gia, đóng góp tiền của, công sức trong xây dựng nông thôn mới; đặc biệt, nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đã hiến hàng trăm, hàng nghìn m2 đất để làm đường giao thông nông thôn.

Những kết quả đạt được đã khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và phát triển đại đoàn kết dân tộc, góp phần quan trọng trong thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của Tuyên Quang và cả nước.  

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đầy trách nhiệm, cùng những kết quả đạt được của đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Cùng với kết quả đạt được, tỉnh Tuyên Quang vẫn còn nhiều khó khăn,  đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số nhìn chung còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo trong đồng bào DTTS còn khá cao; chênh lệch mức sống giữa các dân tộc, các vùng còn lớn…

Để thực hiện có hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn mong muốn của Đảng, của đồng bào dân tộc thiểu số, Tôi đề nghị cần quan tâm, thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, qua tổng kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác dân tộc thời gian qua, Tuyên Quang cần rút ra những kết quả, tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề xuất với Đảng và Nhà nước những chính sách phù hợp cho giai đoạn tiếp theo, nhất là chính sách nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của vùng, chính sách thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách giảm nghèo gắn với bảo vệ và phát triển rừng. Đặc biệt, Đảng bộ, Chính quyền, đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục khẳng định và tự hào về kết quả đạt được, về công lao to lớn của đồng bào các DTTS trong 5 năm qua để tăng thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thực hiện tốt và có hiệu quả hơn nữa chủ trương, cơ chế phát triển kinh tế, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Hai là, Tỉnh ủy cần có Nghị quyết chuyên đề và có chương trình, kế hoạch về giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; đồng thời, đưa nhiệm vụ này vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang sắp tới, để lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp của tỉnh thực hiện có kết quả. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt sâu rộng về Nghị quyết Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2014, tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác dân tộc.

Ba là, Tập trung chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nghề; có kế hoạch giải quyết việc làm cho sinh viên DTTS đã tốt nghiệp các trường Đại học, cao đẳng, dạy nghề. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ là người DTTS, đảm bảo được tỷ lệ cán bộ là người DTTS trong hệ thống chính trị các cấp của tỉnh.

Bốn là, Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo an ninh, quốc phòng; cảnh giác và ngăn chặn kịp thời những âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực phản động lôi kéo, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Năm là, Quan tâm bảo tồn và phát triển những giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò của trưởng thôn, bản, người có uy tín trong việc thực hiện chính sách dân tộc. Khen thưởng, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, lao động giỏi trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Tôi tin tưởng rằng, tiếp nối truyền thống của quê hương cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để phát triển nhanh, bền vững; xây dựng quê hương giàu đẹp, đồng bào ấm no, hạnh phúc.

Một lần nữa, chúc toàn thể các đồng chí, đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đạt nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chúc các đồng chí và quý vị đại biểu sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản