3:50 PM, 30/07/2015

Phó Thủ tướng phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí

(Chinhphu.vn) - Ngày 30/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tham dự và có bài phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu phát biểu của Phó Thủ tướng.

Kính thưa Đại hội, thưa các đồng chí,

Đại hội Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam diễn ra trong bối cảnh cả nước thi đua lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước và đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội của Tập đoàn còn có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển, trưởng thành của Tập đoàn, tiếp tục khẳng định vị trí trụ cột, đầu tàu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đồng thời củng cố vị thế, thương hiệu của Tập đoàn trong khu vực và trên thế giới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu Đại hội lần thứ hai Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lời chào thân ái, lời chúc sức khoẻ. Qua các đồng chí, tôi gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Dầu khí lời thăm hỏi thân thiết. Chúc Đại hội thành công!

Thưa các đồng chí, thưa Đại hội,

Các đồng chí đã tổ chức tốt đại hội các cấp cơ sở, quá trình đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động. Tôi hoan nghênh Đảng bộ và lãnh đạo Tập đoàn trong thời gian qua, cùng với việc chuẩn bị và tiến hành tốt đại hội các cấp, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2015. Nhiều công trình hoàn thành vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng với ý nghĩa chào mừng Đại hội, phục vụ mục tiêu phát triển của Tập đoàn và của đất nước cả hiện tại và trong tương lai.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, đặc biệt là giá dầu giảm sâu từ giữa năm 2014, tác động khó khăn đến kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động của Tập đoàn nói riêng; song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Tập đoàn, bằng sự nỗ lực, ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết và sự lao động cần cù, sáng tạo của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động, Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Có thể khẳng định: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có bước tiến toàn diện và vững chắc, khẳng định ngày càng rõ nét vai trò của Tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần điều tiết kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh năng lượng, tham gia giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên biển, góp phần để kinh tế Nhà nước thực hiện tốt vai trò chủ đạo trong nền kinh tế và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tập đoàn đã hoàn thiện tổ chức và hoạt động hiệu quả theo mô hình tập đoàn kinh tế; phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cơ chế lãnh đạo của Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên một bước quan trọng. Với hơn 14.700 đảng viên trong tổng số trên 6 vạn người lao động đang triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Điều đó đã khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Kết quả đạt được của Tập đoàn trong những năm qua có ý nghĩa chính trị-kinh tế-xã hội-an ninh-quốc phòng hết sức to lớn, là thành tích đáng tự hào của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng thời đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc định hướng Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam nói chung và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói riêng. Qua Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 41-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025, kết quả nói trên đã được Bộ Chính trị ghi nhận, khẳng định và đánh giá cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng thành tích to lớn của Tập đoàn và biểu dương sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của Đảng bộ, tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực, cố gắng cao của toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, trong đó các đảng viên ở từng vị trí là nòng cốt, hạt nhân quyết định sự thành công của Tập đoàn.

Thưa các đồng chí, thưa Đại hội,

Tôi thống nhất với báo cáo Chính trị đã trình Đại hội về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, cùng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn tới. Tôi nhấn mạnh thêm một số nội dung như sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 với trọng tâm là: tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu; trong đó tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí là lĩnh vực cốt lõi, cần phải được quan tâm chú trọng, cần phải tăng cường đầu tư phát triển không chỉ ở trong nước mà vươn ra nước ngoài.

2. Nhanh chóng kiện toàn nhân sự lãnh đạo của Đảng bộ, lãnh đạo của Tập đoàn, ổn định tư tưởng cán bộ đảng viên, công nhân viên; rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Quy chế của Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thiện Điều lệ và Quy chế hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo và thực hiện có kết quả chương trình tái cơ cấu tập đoàn đã được phê duyệt; đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Tập đoàn trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện, có thương hiệu, uy tín trong nước và quốc tế, có hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, xây dựng Tập đoàn trở thành hình mẫu doanh nghiệp nhà nước điển hình trong hệ thống các doanh nghiệp Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

3. Tập đoàn cần quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đi đôi bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, bảo đảm an ninh, quốc phòng, góp phần quan trọng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.

4. Chú trọng và chăm lo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh ứng dựng khoa học-công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh; tăng cường năng lực tổ chức điều hành của bộ máy quản lý các cấp.

5. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về công tác xây dựng Đảng, thực hiện có hiệu quả và thiết thực việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ, là giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở thực tế hoạt động thời gian qua, Tập đoàn cần kiến nghị Đảng, Nhà nước về cơ chế, mô hình tổ chức hoạt động, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình; nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng.

Thưa các đồng chí, thưa Đại hội,

Với truyền thống vẻ vang của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tôi mong muốn và tin tưởng rằng: Toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Dầu khí tiếp tục phát huy truyền thống của “Những người đi tìm lửa”, đoàn kết, chung sức chung lòng, đi đầu vượt khó, chủ động sáng tạo, quyết tâm cao nhất để luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng và phát triển Tập đoàn trở thành Tập đoàn Dầu khí mạnh trong khu vực, tiếp tục thực hiện mong ước của Bác Hồ kính yêu “Xây dựng Ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam mạnh”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

Chúc các đồng chí sức khỏe, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn!

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản