Tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL 2016 tại Hậu Giang

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đồng ý với đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về việc tổ chức "Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2016" tại tỉnh Hậu Giang.

Rà soát chính sách dân tộc

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa yêu cầu các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát, đề xuất việc sửa đổi, thay thế, hoặc bãi bỏ những chính sách dân tộc không phù hợp.

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Chinhphu.vn) - Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát, báo cáo và đề xuất rút ngắn thời gian xây dựng, thẩm định phương án.

Hỗ trợ gạo cho tỉnh Cao Bằng

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 430 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Cao Bằng cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2015.

Chỉ đạo quyết liệt 5 tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Triển khai chính sách hưởng BHXH 1 lần với người lao động

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần đối với người lao động.

Sửa Nghị định 67: Bổ sung một số chính sách phát triển thủy sản

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Quyết liệt thực hiện tái cơ cấu DNNN

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cần nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các phương án tái cơ cấu DNNN đã được phê duyệt.

Xây dựng Quy chế cung cấp thông tin tờ khai hải quan DLĐT

(Chinhphu.vn) - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về Đề án "Cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan".

Điều tra toàn quốc về phổ cập dịch vụ điện thoại, internet, nghe - nhìn

Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện cuộc Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn năm 2015 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia.