Cập nhật lúc : Thứ Tư, 16/03/2016 - 6:17 PM

Làm rõ phạm vi Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

(Chinhphu.vn) - Làm rõ phạm vi của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, không để trùng lắp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và trùng lắp giữa các dự án thành phần, các hợp phần của các dự án thành phần thuộc Chương trình.

Đó là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp của thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững.

Cũng theo Thông báo, Phó Thủ tướng yêu cầu cần có giải pháp lồng ghép Chương trình với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020; phân cấp mạnh cho các địa phương và hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện việc phân vốn, kiểm soát và sử dụng vốn của Chương trình hiệu quả.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sớm hướng dẫn các địa phương việc triển khai ngân sách năm 2016 đã được phân bổ để thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững như giai đoạn 2011-2015.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung ngắn gọn, cụ thể, đưa ra giải pháp thiết thực phục vụ cho việc triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020, nhất là những giải pháp giảm mạnh chính sách cho không, thay đổi tư tưởng ỷ lại từ cơ sở, phân cấp, lồng ghép các chương trình, dự án trên cùng địa bàn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh chính sách hỗ trợ tiền điện theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp với thực tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quy định tiêu chí đối tượng tiếp tục hưởng chính sách theo Chương trình 30a

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2009 đến nay; trường hợp cần thay đổi, đề xuất phương án cụ thể.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và Bộ Y tế thống nhất, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, quy định rõ tiêu chí xác định và công bố để làm căn cứ xem xét xác định đối tượng tiếp tục thuộc diện hưởng chính sách theo Chương trình 30a, xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, trình Thủ tướng Chính phủ.

Chí Kiên