6:44 PM, 22/12/2015

Cty Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu được phát hành thêm cổ phần

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu tăng vốn và phát hành thêm cổ phần làm giảm tỷ lệ vốn nhà nước.

Thực hiện phương án sắp xếp doanh nghiệp giai đoạn 2005 - 2010, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cổ phần hóa Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2007. Vốn điều lệ của Công ty là 360 tỷ đồng, Nhà nước nắm 50,75% vốn điều lệ.

Trong quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để bảo đảm nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng phục vụ sinh hoạt và sản xuất khu vực đô thị trong thời gian tới, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giao cho Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống cấp nước giai đoạn 2015 - 2020.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, mục đích phát hành thêm cổ phần cho cán bộ công nhân viên là nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động, gắn lợi ích của người lao động với lợi ích doanh nghiệp, tạo động lực làm việc và giữ chân người lao động có năng lực phục vụ lâu dài cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc phát hành thêm cổ phần cho cán bộ công nhân viên sẽ làm thay đổi tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại Công ty, vốn nhà nước từ 50,75% giảm xuống còn 49,43% vốn điều lệ.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu tăng vốn và phát hành thêm cổ phần, giảm tỷ lệ vốn nhà nước từ 50,75% còn 49,43% vốn điều lệ.

Phó Thủ tướng đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm cung cấp tốt các dịch vụ công ích cho nhân dân.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản