4:36 PM, 14/02/2014

Khắc phục đầu tư dàn trải vốn Nhà nước

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa tham khảo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và một số bộ, ngành về dự án luật quy định việc đầu tư và quản lý vốn Nhà nước khi đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ảnh: VGP/Thành Chung

Cuộc họp diễn ra sáng nay, ngày 14/2, có sự tham gia của lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ.

Tên của dự án Luật này theo đề xuất của Bộ Tài chính là “Luật Đầu tư và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp”.

Mục tiêu nhằm tạo nền tảng pháp luật đầy đủ, cụ thể đối với hoạt động đầu tư và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; phân định rõ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của đại diện Chủ  hữu Nhà nước trong hoạt động đầu tư và quản lý vốn Nhà nước đã đầu tư tại doanh nghiệp Nhà nước; khắc phục và chẩn chỉnh việc đầu tư vốn Nhà nước và việc kinh doanh vốn này dàn trải, không đúng mục tiêu.

Việc đưa ra các quy định đối với việc đầu tư, kinh doanh vốn Nhà nước đảm bảo tuân thủ nguyên tắc phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bảo đảm bình đẳng giữa mọi thành phần kinh tế trước pháp luật.

Theo dự án luật này, phạm vi đầu tư vốn Nhà nước vào những ngành, lĩnh vực cung cấp sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cho xã hội, ngành lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, Nhà nước sẽ thực hiện đầu tư vào địa bàn có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn, địa bàn chiến lược gắn với an ninh, quốc phòng.

Ngoài ra, dự Luật còn quy định đầu tư vốn Nhà nước còn thông qua tổ chức có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, đầu tư vốn Nhà nước để mua lại toàn bộ doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác khi Nhà nước điều chỉnh cơ cấu kinh tế để phục vụ cho an ninh, quốc phòng, đầu tư vốn Nhà nước để bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khác thuộc ngành, lĩnh vực Nhà nước tiếp tục duy trì cổ phần…

Đánh giá phạm vi của dự án luật là khá đầy đủ, tuy nhiên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, giải trình bổ sung việc doanh nghiệp sử dụng vốn vay Nhà nước để đầu tư, kinh doanh, đồng thời làm rõ phạm vi của vốn Nhà nước để có đầy đủ các quy định điều chỉnh.

Trong tổng thể các dự án luật liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh mà Chính phủ đang soạn thảo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính rà soát dự án Luật này với các dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư công, Luật Sử dụng ngân sách Nhà nước để tránh chồng chéo.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu một tên gọi khác chính xác hơn của dự án Luật Đầu tư và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, vì căn cứ vào phạm vi điều chỉnh của dự Luật thì tên gọi này chưa phản ánh được đầy đủ các nội dung đó.

Thành Chung

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản