2:55 PM, 10/04/2014

Lâm Đồng cần nhân rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao

(Chinhphu.vn) - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, tỉnh Lâm Đồng cần phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững; tiếp tục đầu tư, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao giá trị và giá trị gia tăng nông sản hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới.

Ảnh minh họa

 

Năm 2013 tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh Lâm Đồng đạt 13,4%, cao hơn bình quân chung của khu vực và cả nước; giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tăng 8,2% so cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục được chú trọng; giá trị sản xuất cả năm đạt 122,2 triệu đồng/ha...

Tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng phối hợp thực hiện chương trình nông thôn mới; chủ động lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới với các chương trình, dự án khác và vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng trong 11 xã điểm của Tỉnh. Kết quả, có 6 xã đã cơ bản đạt đủ 19 tiêu chí, 18 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 43 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Lâm Đồng là địa phương đạt mức cao nhất trong các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới và giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 ha; công tác giảm nghèo đạt kết quả khá, năm 2013 toàn tỉnh còn 12.200 hộ nghèo (chiếm 4,13%, giảm 2,18% so với cùng kỳ), thấp nhất trong các tỉnh khu vực Tây Nguyên; đặc biệt đến cuối năm 2013 tỉnh không còn xã có trên 30% hộ nghèo.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đầu tư, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao giá trị và giá trị gia tăng nông sản hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới; nhân rộng mô hình liên kết kinh tế với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nhất là liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, dịch vụ hàng không...

Đồng thời phát triển các ngành khác trên cơ sở thế mạnh của địa phương và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó lưu ý phát triển công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp; rà soát, làm tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch dân cư, quy hoạch hạ tầng kinh tế xã hội, quy hoạch sản xuất trên địa bàn.

Bên cạnh đó kết hợp giữa phát triển kinh tế với quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, xóa đói, giảm nghèo; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc của địa phương gắn với phát triển du lịch bền vững. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tỉnh cũng cần chú ý về quản lý quy hoạch lại đất đai cho phù hợp với mục đích sử dụng; đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nông lâm nghiệp.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản