Xử lý tài chính khi cổ phần hóa Công ty Dệt kim Đông Phương

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý tài chính khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Phương.

Giảm nghèo nhanh và bền vững hơn

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững yêu cầu phải thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh hơn, bền vững hơn trên cơ sở thực hiện toàn diện các giải pháp; ưu tiên tập trung cho các vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, đồng bào dân tộc thiểu số, cả về chính sách và nguồn lực đầu tư.

Bổ sung thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng của Hội đồng quy định tại Điều 1 Quyết định số 2354/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội cần đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới DNNN

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN); xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ quốc gia về hội nhập quốc tế

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Trưởng Ban.

Sơ kết 3 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới.

Ưu tiên vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, khai thác thủy, hải sản

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu ưu tiên phân bổ vốn cho các chính sách, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, khai thác thủy sản, hải sản.

Chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động Nông trường 26/3

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về vận dụng các quy định hiện hành để giải quyết chi trả trợ cấp thôi việc đối với các trường hợp người lao động của Nông trường 26/3 đã nghỉ việc từ trước năm 1994 chưa được hưởng khoản trợ cấp nào khi nghỉ việc vì lý do Nông trường khó khăn, không bố trí được việc làm.

Thúc đẩy cổ phần hóa, giảm, thoái vốn nhà nước tại DN

(Chinhphu.vn) - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các phương án sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Trong đó, tập trung bảo đảm tiến độ cổ phần hóa, giảm, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.