2:05 PM, 07/02/2014

Gia hạn thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ cho 5 đơn vị

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc gia hạn thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân hết của 4 địa phương và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm có đủ vốn hoàn thành các dự án theo tiến độ đã đề ra, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đến ngày 30/6/2014 đối với số vốn kế hoạch năm 2012 chưa giải ngân hết của tỉnh Bình Định, số vốn kế hoạch năm 2013 chưa giải ngân hết của các tỉnh Hải Dương, Đắk Lắk, Cà Mau và của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các địa phương Bình Định, Hải Dương, Đắk Lắk, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo chủ đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện và giải ngân số vốn đã được gia hạn trên.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản