5:42 PM, 10/02/2014

Hỗ trợ Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ngãi sử dụng số gạo được xuất cấp tại Quyết định số 2415/QĐ-TTg ngày 11/12/2013 và Quyết định số 2445/QĐ-TTg ngày 17/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; số kinh phí được hỗ trợ tại Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 3/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ và số thuốc y tế đã được Bộ Y tế cấp để kịp thời khắc phục hậu quả do mưa, bão lũ gây ra.

Về hỗ trợ khắc phục thiệt hại các công trình xây dựng cơ bản, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp danh mục các công trình cấp bách theo thứ tự ưu tiên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với việc xây dựng phát triển mô hình nhà, chòi tránh lũ, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh lũ, lụt khu vực miền Trung, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2014.

Việc hỗ trợ, nông ngư dân bị thiệt hại sau thiên tai được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi để có điều kiện thuận lợi khôi phục sản xuất, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo quy định tại Quyết định số 118/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục hậu quả rủi ro thiên tai trên biển; Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng thiệt hại do thiên tai dịch bệnh; Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg  ngày 8/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg về cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng thiệt hại do thiên tai dịch bệnh và Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Về kinh phí thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện, bao gồm cả nguồn tiết kiệm chi theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ngãi rà soát trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn phục vụ công tác phòng, chống lụt bão gửi Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xuất cấp theo quy định.

Trường hợp khẩn cấp phải sử dụng phương tiện dự trữ quốc gia để phục vụ công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định tạm xuất phương tiện cứu hộ từ nguồn dự trữ quốc gia để đáp ứng kịp thời yêu cầu cứu hộ cứu nạn trên địa bàn.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản