4:57 PM, 15/07/2015

Chỉ đạo quyết liệt 5 tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Chương trình, cần phát huy kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai khẩn trương, bổ sung các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao hơn nữa về số lượng và chất lượng; phát triển các mô hình phát triển sản xuất, liên kết sâu với doanh nghiệp, nhằm gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tập trung xử lý những tồn tại, đôn đốc các tỉnh kịp thời phân bổ vốn cho các huyện, xã; có biện pháp chỉ đạo tập trung quyết liệt đối với 5 tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Về bổ sung, hoàn thiện Chương trình khung bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện, lưu ý cập nhật các chính sách, nội dung mới của Chương trình.

Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế

Về sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí nông thôn mới, Phó Thủ tướng đồng ý với báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của các Bộ về điều chỉnh, hướng dẫn tiêu chí theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là với các vùng khó khăn, vùng đặc thù (miền núi khó khăn, bãi ngang ven biển...), để đảm bảo Chương trình được thực hiện mang hiệu quả thực chất cho đời sống của người dân. Chú ý đến tiêu chí huyện nông thôn mới cần gắn kết với tỉnh về quy hoạch hạ tầng và phát triển sản xuất.

Về kế hoạch trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, các Bộ đã có ý kiến đóng góp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định, đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 đạt 50 % xã đạt chuẩn nông thôn mới; nguồn lực hằng năm tăng tối thiểu 10% năm so năm trước; lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với các chương trình khác, ưu tiên tập trung nguồn lực cho các vùng khó khăn, lưu ý chính sách đặc thù (cơ chế, tiêu chí, phân bổ vốn).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng phương án bổ sung vốn cho Chương trình và khen thưởng cho các địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tổng hợp, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay có 889 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 9,94% và bình quân mỗi xã đạt 11,6 tiêu chí, tăng 6,7 tiêu chí/xã so với năm 2011, số xã đạt 15-18 tiêu chí chiếm 15,4%, số xã đạt 10-14 tiêu chí là 35,8%, số xã đạt 5-9 tiêu chí là 31,1% và số xã dưới 5 tiêu chí là 7,75%.

Chí Kiên

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản