2:30 PM, 20/11/2014

LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

PHÁT BIỂU CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH
TẠI LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Kính thưa đồng chí Uông Chu Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội,

Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu,

Hôm nay, tôi vui mừng tham dự lễ Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Thay mặt Chính phủ, tôi gửi tới quý vị đại biểu, các đồng chí và toàn thể cán bộ, viên chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam qua các thế hệ lời chào mừng và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu,

Cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 đòi hỏi các nền kinh tế trong khu vực, trong đó có Việt Nam phải cải cách mạnh mẽ hệ thống tài chính tín dụng. Trong bối cảnh đó, cùng với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, Đảng và Nhà nước quyết định thành lập tổ chức bảo hiểm tiền gửi với mục đích bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, nâng cao niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính ngân hàng, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng trong quá trình chuyển đổi sang hoạt động theo kinh tế thị trường.

Vinh dự được thành lập trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng,trải qua 15 năm hoạt động, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Địa vị pháp lý của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và khuôn khổ pháp lý cho hoạt động bảo hiểm tiền gửi ngày càng được hoàn thiện. Trên cơ sở Luật bảo hiểm tiền gửi được Quốc hội thông qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn triển khai thực hiện.

Qua 15 năm hoạt động, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện tại đã có trên 30 triệu tài khoản tiền gửi tại 1.235 tổ chức tín dụng là các ngân hàng thương mại, quĩ tín dụng nhân dân cơ sở trên phạm vi toàn quốc được tham gia bảo hiểm tiền gửi. Đã nâng cao chất lượng và thực hiện có kết quả công tác kiểm tra, cảnh báo sớm với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, góp phần tích cực trong việc duy trì sự ổn định, an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng. Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời cho người gửi tiền tại các quĩ tín dụng nhân dân cơ sở bị giải thể, phá sản, vừa đảm bảo không gây các phản ứng tiêu cực lan truyền, vừa củng cố lòng tin của nhân dân đối với các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã có những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của hệ thống tài chính tín dụng Việt Nam. Thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được qua 15 năm xây dựng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu,

Trong xu thế hội nhập và phát triển, thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng nhiều thách thức. Để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào quá trình phát triển ổn định, an toàn của các hệ thống tín dụng, tôi đề nghị các đồng chí tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các Bộ, ngành, đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ đã được quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Thực hiện tốt việc tổng kết 15 năm hoạt động, làm cơ sở thực tiễn đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy định cho phù hợp; trước mắt, nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm cho phù hợp với tình hình mới.

Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi làm cơ sở, định hướng cho hoạt động bảo hiểm tiền gửi trong thời gian tới.

Thứ ba, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực quản trị và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong quá trình phát triển của đất nước. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, tăng cường theo dõi, kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi theo quy định. Tiếp tục chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm tiền gửi nhằm nâng cao niềm tin công chúng đối với hệ thống ngân hàng.

Tôi tin tưởng rằng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất nước nói chung, sự ổn định của hệ thống tài chính, ngân hàng nói riêng, xứng đáng với niềm tien của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chúc toàn thể các đồng chí cán bộ, nhân viên Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cùng toàn thể quý vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản