8:52 PM, 26/02/2016

Tăng mức cho vay hộ gia đình vùng khó khăn

(Chinhphu.vn) - Theo Quyết định 306/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, từ 15/3/2016, mức vốn cho vay đối với một hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tối đa là 50 triệu đồng thay vì được vay tối đa 30 triệu đồng như hiện nay.

Trong một số trường hợp cụ thể, mức vốn vay của một hộ có thể trên 50 triệu đồng, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ vào khả năng nguồn vốn, nhu cầu đầu tư và khả năng trả nợ của hộ sản xuất, kinh doanh, để quy định mức cho vay cụ thể, nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng.

Ngoài điều kiện: Người vay vốn phải có dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh được Ủy ban nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh xác nhận; người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; người vay vốn cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, đối với những hộ gia đình sản xuất, kinh doanh có nhu cầu vay vốn trên 50 triệu đồng, còn phải: Có vốn tự có (bao gồm: Giá trị vật tư, quyền sử dụng đất, lao động, tiền vốn) tham gia tối thiểu bằng 20% tổng nhu cầu vốn của dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh; cam kết sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay để làm tài sản bảo đảm tiền vay.

Quyết định cũng điều chỉnh mức bảo đảm tiền vay quy định tại Điều 10 Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn.

Cụ thể, người vay vốn đến 50 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Người vay vốn từ trên 50 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Quyết định này áp dụng cho những khoản vay được ký hợp đồng mới kể từ ngày15/3/2016, không thực hiện cho vay bổ sung đối với dư nợ cũ của hợp đồng đã ký trước thời gian điều chỉnh mức cho vay theo Quyết định này.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến hết tháng 11/2015, thực hiện chương trình cho vay theo Quyết định 31/2007/QĐ-TTg, doanh số cho vay đạt hơn 38.000 tỷ đồng, với dư nợ gần 15.400 tỷ đồng. Chương trình đã cho trên 1,8 triệu lượt hộ vay vốn, và hiện có gần 680.000 hộ đang còn dư nợ. Nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,3% tổng dư nợ.

Hoàng Diên

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản