10:31 AM, 15/03/2016

Cổ phần hóa Trung tâm Tư vấn giám sát xây dựng CTGT Vĩnh Phúc

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý chuyển Trung tâm Tư vấn và Giám sát xây dựng công trình giao thông (CTGT) Vĩnh Phúc thành công ty cổ phần.

Phó Thủ tướng ủy quyền cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt phương án cổ phần hóa Trung tâm trên và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Trung tâm Tư vấn và giám sát xây dựng công trình giao thông Vĩnh Phúc được thành lập ngày 06/01/2002. Trung tâm đã thực hiện đúng và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong hoạt động còn tồn tại một số hạn chế như: Trung tâm chỉ duy trì được hoạt động, không phát triển, không phát phát huy hết năng lực hiện có của cán bộ nhân viên của Trung tâm, bị hạn chế trong đấu thầu tư vấn, giám sát với các công trình do Sở giao thông làm chủ đầu tư, quỹ lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động ngày càng hạn hẹp, khó khăn.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện nay, Trung tâm cần có sự cải tổ mạnh mẽ về cơ cấu, mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ. Để Trung tâm phát triển, nâng cao năng lực, tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã đề nghị chuyển Trung tâm thành công ty cổ phần với tên gọi của Trung tâm sau khi chuyển đổi là: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và Xây dựng giao thông Vĩnh Phúc. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Ngành nghề kinh doanh chính là Tư vấn: lập dự án, thiết kế, quản lý, đấu thầu, thẩm định, thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; giám sát xây dựng các công trình; nghiên cứu, thí nghiệm và kiểm định đề tài khoa học áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; thi công xây dựng các công trình và kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản