Thoái vốn tại Cty Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bán cổ phần trọn lô của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex.

Xây dựng chuẩn nghèo đa chiều

(Chinhphu.vn) - Cho ý kiến về Đề án chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu chuẩn nghèo đa chiều cần bảo đảm yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần mọi người dân đều được hưởng các thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước về nhiều mặt.

Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng nghề cá

(Chinhphu.vn) - Các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tiếp tục tham mưu cho Chính phủ để có nguồn vốn tăng cường cho đầu tư phát triển hạ tầng nghề cá, bảo đảm triển khai hiệu quả các chính sách trong Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, cần ưu tiên nguồn vốn cho lĩnh vực này.

Danh sách thành viên BCĐ liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế vừa phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo này.

Tcty Đường sắt Việt Nam thoái vốn tại 7 Cty cổ phần

(Chinhphu.vn) - Trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý thoái toàn bộ phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiếnchỉ đạo về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Danh mục Chương trình mục tiêu.

Ứng dụng công nghệ tem điện tử trong quản lý rượu nhập khẩu

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về Đề án ứng dụng công nghệ tem điện tử trong quản lý hải quan đối với rượu nhập khẩu.

Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì quản lý giá sữa

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đúng quy định tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo về mua sắm tài sản Nhà nước

(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPVP cho biết: Sáng 12/3, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì cuộc họp đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung.

Đẩy nhanh thực hiện chương trình KHCN Tây Nam Bộ

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao các Bộ Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình khoa học công nghệ Tây Nam Bộ, trước hết là ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.