Vietnamobile chuyển đổi hình thức đầu tư

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương chuyển đổi hình thức đầu tư từ Hợp đồng Hợp tác kinh doanh về thiết lập và hoạt động mạng viễn thông di động mặt đất giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội và Hutchison Telecommunications (Vietnam) S.À.R.L (Hợp đồng BCC) thành Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile.

Cơ chế đặc thù CPH Cty mẹ-Tập đoàn Công nghiệp cao su

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về cơ chế đặc thù để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Thêm 2 huyện của tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận 2 huyện Long Thành, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới.

Tổ chức Diễn đàn MDEC-Hậu Giang năm 2016

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đồng ý nội dung chương trình tổ chức các hoạt động Diễn đàn Hợp tác kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2016 (MDEC - Hậu Giang 2016).

Huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đạt chuẩn nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Chương trình công tác của BCĐ Đổi mới và Phát triển DN năm 2016

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp vừa ký Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo.

2 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Thoái 30% vốn nhà nước tại Tổng công ty TEDI

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về phương thức thoái 30% tổng số cổ phần Nhà nước hiện nắm giữ tại Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TEDI) (tương đương khoảng 8,7% vốn điều lệ của TEDI).

Làm rõ phạm vi Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

(Chinhphu.vn) - Làm rõ phạm vi của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, không để trùng lắp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và trùng lắp giữa các dự án thành phần, các hợp phần của các dự án thành phần thuộc Chương trình.

Cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc.