6:16 PM, 16/03/2016

Cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng ủy quyền cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt phương án, chỉ đạo thực hiện cổ phần hóa Trung tâm trên theo đúng quy định hiện hành.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc được thành lập ngày 12/02/1997, tính đến thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản là 18,19 tỷ đồng, vốn nhà nước 15,38 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm đã thực hiện đúng và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, hiện nay số lượng các phương tiện giao thông cơ giới tăng rất nhanh, để góp phần vào việc bảo vệ môi trường, bên cạnh nhiệm vụ đăng kiểm, Trung tâm mong muốn mở rộng đầu tư để phát triển thêm các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới, tạo thêm công ăn việc làm cho nhân viên.

Vì vậy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã đề nghị chuyển Trung tâm thành Công ty TNHH một thành viên, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp để chủ động hơn trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, điều hành về chuyên môn và huy động được các nguồn vốn để mở rộng đầu tư với tên sau khi chuyển đổi là: Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Ngành nghề kinh doanh chính là kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới và trang thiết bị lắp đặt trên xe, thu phí sử dụng đường bộ; thiết kế, sửa chữa, bảo dưỡng, đóng mới, đại lý, buôn bán ô tô, xe cơ giới, máy móc, thiết bị phụ tùng khác; bảo hiểm phi nhân thọ...

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản