10:56 AM, 02/04/2016

Huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đạt chuẩn nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm công bố theo quy định và khen thưởng theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Đến nay, huyện Phú Ninh có 8/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới của huyện giai đoạn 2011-2015 là 1128 tỷ đồng. 

Huyện đã bê tông và nhựa hóa 100% đường liên xã; bê tông hóa hơn 75% trục chính giao thông nội đồng; toàn huyện có 33/33 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; 9/10 xã có nhà văn hóa và khu thể thao xã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn, hoạt động có hiệu quả.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2015 giảm xuống còn 3,55%...

Hoàng Diên

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản