8:34 PM, 20/03/2016

Thoái 30% vốn nhà nước tại Tổng công ty TEDI

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về phương thức thoái 30% tổng số cổ phần Nhà nước hiện nắm giữ tại Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TEDI) (tương đương khoảng 8,7% vốn điều lệ của TEDI).

Cụ thể, đối tượng mua cổ phần là Nhà đầu tư chiến lược là cổ đông hiện hữu của TEDI; cam kết không chuyển nhượng cổ phần được mua trong thời gian tối thiểu 5 năm kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục mua cổ phần.

Phương thức chào bán: Bán thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư chiến lược; trường hợp số lượng đăng ký vượt quá số lượng cổ phần chào bán, thực hiện bán đấu giá công khai giữa các nhà đầu tư chiến lược.

Giá chào bán cổ phần không thấp hơn giá khởi điểm theo chứng thư định giá của tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định theo quy định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo TEDI thực hiện bảo đảm hiệu quả, góp phần ổn định và phát triển doanh nghiệp.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản