8:34 AM, 06/04/2016

Tổ chức Diễn đàn MDEC-Hậu Giang năm 2016

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đồng ý nội dung chương trình tổ chức các hoạt động Diễn đàn Hợp tác kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2016 (MDEC - Hậu Giang 2016).

Phó Thủ tướng giao Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ thông báo cho các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết kế hoạch tổ chức Diễn đàn MDEC - Hậu Giang 2016.

MDEC - Hậu Giang 2016 có chủ đề "Đồng bằng sông Cửu Long - Chủ động hội nhập và phát triển bền vững” sẽ diễn ra từ ngày 11/7 đến 15/7/2016.

Dự kiến diễn đàn năm nay sẽ có 6 hoạt động chính, bao gồm: lễ khai mạc MDEC - Hậu Giang 2016; hội nghị “Đồng bằng sông Cửu Long -  Chủ động hội nhập và phát triển”; diễn đàn doanh nghiệp; hội thảo về tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; hội thảo “Hỗ trợ và thúc đẩy ứng dụng, đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp theo chuỗi giá trị”; hội nghị Ban chỉ đạo và bế mạc.

Diễn đàn MDEC là một hoạt động liên kết mở nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và tiềm năng, thế mạnh của vùng. Tăng cường hợp tác kinh tế, xây dựng các chương trình hợp tác giữa các tỉnh, thành phố trong vùng với nhau, với các tỉnh, thành phố trong cả nước và với các Bộ, ngành Trung ương. Khai thác có hiệu quả hơn các nguồn lực sẵn có của từng địa phương và vùng, đem lại sự tăng trưởng bền vững.

Đồng thời tăng cường hợp tác với nước ngoài, hợp tác với các nước có lợi ích liên quan trong việc quản lý và sử dụng tài nguyên sông Mê Công; hợp tác xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và du lịch.

Bên cạnh đó tập hợp những sáng kiến của các nhà khoa học trong và ngoài nước, các nhà quản lý của Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh thành phố trong vùng và các nhà doanh nghiệp theo từng chủ đề; báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành về cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho vùng phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Từ năm 2007 đến 2014 Diễn đàn MDEC được tổ chức luân phiên hàng năm tại các tỉnh, thành phố trong Vùng, năm 2015 chỉ tổ chức "Tuần lễ du lịch xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long" (không tổ chức MDEC), đến năm 2016 tiếp tục tổ chức MDEC và luân phiên 2 năm một lần.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản